EnglishVietnamese
Trang chủ / Nghiên cứu - Xây dựng pháp luật / Cung Cấp Thông Tin / THƯ MỜI VIẾT BÀI KHOA HỌC PHÁP LÝ THÁNG 4/2024

THƯ MỜI VIẾT BÀI KHOA HỌC PHÁP LÝ THÁNG 4/2024

THƯ MỜI VIẾT BÀI CHO HỘI THẢO KHOA HỌC TOÀN QUỐC

ĐỀ TÀI :

Thực trạng vi phạm và xử lý vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông hiện nay ở nước ta

              Kính mời: CÁC NHÀ KHOA HỌC, CHUYÊN GIA, NHÀ NGHIÊN CỨU, ĐẠI DIỆN CÁC CƠ QUAN BAN NGÀNH CHUYÊN MÔN.

Viện nghiên cứu pháp luật phía Nam – Slri nhằm tạo thêm diễn đàn để các nhà khoa học, chuyên gia, đại diện các cơ quan, tổ chức áp dụng pháp luật và các cán bộ pháp chế, luật sư thảo luận xung quanh các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm nồng độ cồn hiện nay, Viện nghiên cứu pháp luật Phía Nam (SLRI) tổ chức Viết tham luận khoa học với đề tài: Thực trạng vi phạm và xử lý vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông hiện nay ở nước ta”.

Hội đồng khoa học Viện nghiên cứu pháp luật phía Nam – SLRI trân trọng kính mời các nhà khoa học, chuyên gia, nhà nghiên cứu, đại diện các cơ quan, tổ chức tham gia viết bài tham luận và gửi về cho Hội đồng khoa học Viện. Trước ngày 25/4/2024 theo địa chỉ email: baochi.slri@gmail.com Hội đồng khoa học của Viện sẽ chọn các bài tham luận tiêu biểu để đưa vào Ấn phẩm hoặc kỷ yếu (xuất bản có chỉ số xuất bản ISBN,).

Các chủ đề tham luận dự kiến mời tham gia viết bài như sau:

1. Thực trạng pháp luật điều chỉnh hành vi vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông của nước ta

2. Thực tiễn xử lý hành vi vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông trên địa bàn các tỉnh Nam bộ nước ta.

3. Khía cạnh pháp lý về quản lý Nhà nước đối với hành vi vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông

4. Giải pháp nâng cao hiệu quả trong quản lý Nhà nước đối với hành vi vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông.

5 Hoàn thiện pháp luật hiện hành điều chỉnh hành vi vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông.

6. Chế tài và việc hoàn thiện chế tài xử lý hành vi vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông.

7. Xác định hành vi vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông trong pháp luật một số nước trên thế giới và kinh nghiệm cho Việt Nam trong việc hoàn thiện pháp luật.

8. Thực trạng vi phạm và xử lý hành vi vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông tại một số quốc gia trên thế giới và kinh nghiệm cho Việt Nam trong việc quản lý hành chính nhà nước.

9. Vấn đề bảo vệ quyền con người và vai trò của việc xác định hành vi vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông của người công dân trong các điều ước Quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

10. Định hướng sửa đổi pháp luật về hành vi vi phạm và xử lý hành vi vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông của nước ta trong bối cảnh hội nhập kinh tế khu vực và toàn cầu ở nước ta hiện nay.

Dự kiến bài tham luận được duyệt trình bày trong Hội thảo khoa học pháp lý diễn ra ngày 4/5/2024

xin gửi vào Email: baochi.slri@gmail.com trước ngày 25/4/2024

Hình ảnh Bàn Tay Hiển Thị Biểu Tượng Hai Ngón Tay PNG , Biểu Tượng Bàn Tay, Hai, Ký Tên PNG và Vector với nền trong suốt để tải xuống miễn phíHƯỚNG DẪN VIẾT BÀI TẠI ĐÂY

Hình ảnh Bàn Tay Hiển Thị Biểu Tượng Hai Ngón Tay PNG , Biểu Tượng Bàn Tay, Hai, Ký Tên PNG và Vector với nền trong suốt để tải xuống miễn phí THAM KHẢO NUẬN BÚT VIẾT BÀI

Hội đồng khoa học Viện nghiện cứu pháp luật phía Nam – SLRI trân trọng cảm ơn và mong nhận được các bài tham luận sớm của các nhà khoa học trong Nước và Quốc tế.