EnglishVietnamese

THƯ MỜI VIẾT BÀI KHOA HỌC PHÁP LÝ

THƯ MỜI VIẾT BÀI

ĐỀ TÀI

Giải quyết tranh chấp đất đai và đánh giá thực trạng trên địa bàn các tỉnh Đông Nam bộ

Kính mời: CÁC NHÀ KHOA HỌC, CHUYÊN GIA, NHÀ NGHIÊN CỨU, ĐẠI DIỆN CÁC CƠ QUAN BAN NGÀNH CHUYÊN MÔN.

Viện nghiên cứu pháp luật phía Nam – Slri nhằm tạo thêm diễn đàn để các nhà khoa học, chuyên gia, đại diện các cơ quan, tổ chức áp dụng pháp luật và các cán bộ pháp chế, luật sư thảo luận xung quanh các quy định của pháp luật về tranh chấp đất đai, Viện nghiên cứu pháp luật Phía Nam (SLRI) tổ chức Viết tham luận khoa học với đề tài: Giải quyết tranh chấp đất đai và đánh giá thực trạng trên địa bàn các tỉnh Đông Nam bộ”.

Hội đồng khoa học Viện trân trọng kính mời các nhà khoa học, chuyên gia, nhà nghiên cứu, đại diện các cơ quan, tổ chức tham gia viết bài tham luận và gửi về cho Hội đồng khoa học Viện chức trước ngày 30/7/2022 theo địa chỉ email: baochi.slri@gmail.com Hội đồng khoa học của Viện sẽ chọn các bài tham luận tiêu biểu để đưa vào Ấn phẩm hoặc kỷ yếu (xuất bản có chỉ số xuất bản ISBN,).

Các chủ đề tham luận dự kiến mời tham gia viết bài như sau:

– Nhóm chủ đề 1:  Những vấn đề  lý luận cơ bản

+ Khái niệm tranh chấp đất đai theo Luật Đất đai 2013 và những vấn đề pháp lí đặt ra.

+ Tranh chấp đất đai và tranh chấp hợp đồng giao dịch quyền sử dụng đất

+ Đặc điểm  của tranh chấp đất đai và những vấn đề pháp lí đặt ra

+ Tác động của tranh chấp đất đai đến quản lí và sử dụng đất

+ Các dạng tranh chấp đất đai phổ biến ở các tỉnh Đông nam bộ (hoặc ở một địa phương cụ thể trên địa bàn Đông nam bộ)

 

– Nhóm chủ đề 2: Giải quyết tranh chấp đất đai

+ Vai trò của hoạt động giải quyết tranh chấp đất đcủa

+ Đặc điểm của giải quyết tranh chấp đất đai

+ Khung pháp luật về giải quyết tranh chấp đất đai

+ Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động giải quyết tranh chấp đất đai tại Đông Nam bộ

 

– Nhóm chủ đề 3: Trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai

+  Hoà giải tranh chấp đất đai tại UBND cấp xã

+ Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai

+ Trình tự, thủ tục giải quyết  tranh chấp đất đai

+ Mối quan hệ giữa giải quyết tranh chấp đất đai với giải quyết khiếu nại, khiếu kiện về đất đai

+ Mối quan hệ giữa giải quyết tranh chấp đất đai với giải quyết tranh chấp hợp đồng giao dịch quyền sử dụng đất

 

– Nhóm chủ đề 4: Đường lối giải quyết tranh chấp đất đai

+ Giải quyết tranh chấp về đòi lại đất đã giao cho người khác sử dụng

+ Giải quyết tranh chấp đất đai giữa các nông lâm trường với người dân

+ Giải quyết tranh về việc đòi lại đất đã mua bán, chuyển nhượng

+ Giải quyết tranh chấp về đòi lại đất bị lấn chiếm

Dự kiến nhận bài tham luận từ ngày 15/7 – 30/7/2022 xin gửi vào

Email: baochi.slri@gmail.com

Hội đồng khoa học Viện nghiện cứu pháp luật phía Nam trân trọng cảm ơn và mong nhận được các bài tham luận sớm của các nhà khoa học.

Hướng dẫn viết bài xem tại đây

Quy định về nhuận bút viết bài nghiên cứu khoa học pháp lý xem tại đây

Nơi nhận:
– Các nhà khoa học.– Vp.

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC

VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁP LUẬT PHÍA NAM

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

đã ký

Viện trưởng

Nguyễn Văn Nam