EnglishVietnamese

Toàn văn Luật Đất đai 2024

SLRI – Toàn văn Luật Đất đai 2024: Trọng tài thương mại cũng có thẩm quyền giải quyết tranh chấp liên quan đến đất đai?

Cơ quan giải quyết tranh chấp đất đai theo quy định tại Luật Đất đai 2013 là cơ quan nào?

Theo Điều 203 Luật Đất đai 2013 quy định về thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai như sau:

I. Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai.

Tranh chấp đất đai đã được hòa giải tại Ủy ban nhân dân cấp xã mà không thành thì được giải quyết như sau:

1. Tranh chấp đất đai mà đương sự có Giấy chứng nhận hoặc có một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này và tranh chấp về tài sản gắn liền với đất thì do Tòa án nhân dân giải quyết;

2. Tranh chấp đất đai mà đương sự không có Giấy chứng nhận hoặc không có một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này thì đương sự chỉ được lựa chọn một trong hai hình thức giải quyết tranh chấp đất đai theo quy định sau đây:

a) Nộp đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp tại Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền theo quy định tại khoản 3 Điều này;

b) Khởi kiện tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự;

3. Trường hợp đương sự lựa chọn giải quyết tranh chấp tại Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền thì việc giải quyết tranh chấp đất đai được thực hiện như sau:

Qua đó có thể thấy theo quy định của pháp luật về đất đâi hiện đang có hiệu lực thì hành thì cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai là:

– Ủy ban nhân dân

– Tòa án nhân dân

Tùy theo từng trường hợp cụ thể và tùy theo mong muốn của các bên tranh chấp sẽ có thể lựa chọn cơ quan giải quyết tranh chấp phù hợp và đúng với quy định pháp luật

Toàn văn Luật Đất đai 2024: Trọng tài thương mại cũng có thẩm quyền giải quyết tranh chấp liên quan đến đất đai?

II. Toàn văn Luật Đất đai 2024: Trọng tài thương mại cũng có thẩm quyền giải quyết tranh chấp liên quan đến đất đai?

Về cơ bản, thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai tại Toàn văn Luật Đất đai 2024 vẫn kế thừa các nội dung quy định tại Luật Đất đai 2013 đang có hiệu lực thi hành nhưng có một số thay đổi.

Toàn văn Luật Đất đai sửa đổi 2024 lần đầu tiên ghi nhận thẩm quyền của trọng tài thương mại trong giải quyết các tranh chấp đất đai, cụ thể là:

Toàn văn Luật Đất đai 2024 quy định tranh chấp giữa các bên phát sinh từ hoạt động thương mại liên quan đến đất đai sẽ do tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự hoặc do trọng tài thương mại Việt Nam giải quyết theo quy định của pháp luật về trọng tài thương mại.

Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm cung cấp hồ sơ, tài liệu có liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất khi được Tòa án, Trọng tài thương mại Việt Nam yêu cầu để làm căn cứ cho giải quyết tranh chấp đất đai.

Tuy nhiên các tranh chấp liên quan đến đất đai vẫn là khái niệm chưa được rõ ràng và có thể các văn bản hướng dẫn cho Toàn văn Luật Đất đai sẽ hướng dẫn cụ thể hơn cho quy định này

III. Dự kiến sẽ ban hành 09 Nghị định hướng dẫn cho Toàn văn Luật Đất đai sửa đổi 2024?

Tại Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 1/2024, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, ngày 18/1/2024 Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Đất đai sửa đổi. Trong quá trình chuẩn bị cho Luật Đất đai sửa đổi, Bộ cũng đã chuẩn bị tinh thần triển khai sớm nhất để đưa Toàn văn Luật Đất đai 2024 đi vào cuộc sống.

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nhấn mạnh, trong Luật sửa đổi lần này có nhiều nội dung sẽ triển khai để đảm bảo sự thông suốt trong việc thực hiện Luật. Nổi bật là tổ chức xây dựng các văn bản chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 2024.

Theo đó, kế hoạch đã rà soát những điểm, những điều trong Luật để trình Chính phủ ban hành quy định chi tiết, trong đó Bộ dự tính có 9 Nghị định. Trong đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ trực tiếp tham mưu cho Chính phủ ban hành 6 Nghị định, Bộ Tài chính sẽ tham mưu ban hành 2 Nghị định và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 1 Nghị định

Ngoài ra, Bộ cũng dự tính sẽ có 06 Thông tư hướng dẫn, cụ thể Bộ Tài nguyên và Môi trường có 4 Thông tư, Bộ Tài chính 1 Thông tư và Bộ Nội vụ 1 Thông tư

Trân trọng!