EnglishVietnamese
Trang chủ / Hội đồng khoa học / Nhận bài tham luận khoa học pháp lý

Nhận bài tham luận khoa học pháp lý

     Kính gửi: CÁC GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ, TIẾN SĨ, THẠC SĨ, LUẬT SƯ CÙNG CÁC NHÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC PHÁP LÝ.

Viện nghiên cứu pháp luật phía Nam – SLRI, nhằm tạo thêm diễn đàn để các nhà khoa học, chuyên gia, đại diện các cơ quan, tổ chức, tập thể và cá nhân nghiên cứu, trao đổi, thảo luận xung quanh các quy định của pháp luật liên quan đến đời sống xã hội, Viện nghiên cứu pháp luật Phía Nam (SLRI) nhận các bài viết tham luận khoa học pháp lý.

Hội đồng khoa học Viện trân trọng kính mời các nhà khoa học, chuyên gia, nhà nghiên cứu, đại diện các cơ quan, tổ chức áp dụng pháp luật và các cán bộ pháp chế của doanh nghiệp tham gia viết bài tham luận và gửi về cho Hội đồng khoa học Viện trước các ngày 10 hàng tháng theo địa chỉ email: baochi.slri@gmail.com Hội đồng khoa học của Viện sẽ chọn các bài tham luận tiêu biểu để đưa vào Ấn phẩm hoặc kỷ yếu (xuất bản có chỉ số xuất bản ISBN,).

Nội dung mời viết tham luận: 

 1. Bộ Luật dân sự
 2. Bộ luật tố tụng dân sự
 3. Bộ luật hình sự
 4. Bộ luật tố tụng hình sự
 5. Luật thương mại
 6. Luật đất đai
 7. Luật lao động
 8. Luật bảo hiểm
 9. Luật ngân hàng
 10. Luật doanh nghiệp
 11. Luật hành chính
 12. Luật chứng khoán
 13. Luật đầu tư
 14. Luật thương mại Quốc tế
 15. Công ước Quốc tế
 16. Luật biển
 17. Luật hằng hải
 18. .v.v. liên quan đến lĩnh vực khoa học pháp lý.

Viện Nghiên Cứu Pháp Luật Phía Nam (SLRI) rất mong nhận được sự tham gia, viết tham luận, đóng góp quý báu của các nhà khoa học, các tổ chức, cá nhân áp dung pháp luật. Hình thức trình bày bài tham luận xin vui lòng đăng nhập vào địa chỉ: https://nghiencuuphapluat.vn/nghien-cuu-xay-dung-phap-luat/ .

Quy định về chế độ nhuận bút tại đây: https://nghiencuuphapluat.vn/thong-bao-ve-viec-ban-hanh-quyet-dinh-che-do-nhuan-but/

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ với

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC PHÁP LÝ

Viện Nghiên Cứu Pháp Luật Phía Nam – SLRI

Điện thoại: 0917.066.229.  Email: baochi.slri@gmail.com

Trân trọng !

Bình Dương, ngày 14 tháng 01 năm 2022               

TM/HỘI ĐỒNG KHOA HỌC

Viện Trưởng

đã ký

Nguyễn Văn Nam