EnglishVietnamese
Trang chủ / Hội đồng khoa học / Thông báo danh mục tạp chí ISI/Scopus có uy tín 2021

Thông báo danh mục tạp chí ISI/Scopus có uy tín 2021

THÔNG BÁO

Danh mục tạp chí ISI/Scopus có uy tín danh mục tạp chí ISI/Scopus cảnh báo về chất lượng năm 2022

Kính gửi: Cán bộ, giảng viên, nhà khoa học Viện nghiên cứu pháp luật phía Nam

Để nâng cao chất lượng các công bố quốc tế của cán bộ, nhà khoa học, Viện nghiên cứu pháp luật phía Nam – SLRI thông báo danh mục tạp chí ISI/Scopus có uy tín và danh mục tạp chí ISI/Scopus cảnh báo về chất lượng áp dụng từ năm 2021 như sau

  • Danh mục tạp chí ISI/Scopus uy tín, khuyến khích nhà khoa học gửi ng bố:

+ Tạp chí thuộc SSCI, A&HCI, SCIE (ISI)

+ Tạp chí thuộc ESCI (ISI) hoặc Scopus được xuất bản tại các Nhà xuất bản uy tín như: Springer; Elsevier; Wiley-Blackwell; Taylor and Francis; Sage; Oxford University Press; Cambridge University Press; Emerald; Macmillan Publishers; Inderscience Publishers; Edward Elgar Publishing; Degruyter; World Scientific….

+ Tạp chí thuộc ESCI (ISI) hoặc Scopus được Nhà xuất bản của 100 trường đại học hàng đầu thế giới theo xếp hạng của Times Higher Education World University Rankings (THE) do tạp chí Times Higher Education (Anh) hợp tác với Thomson Reuters bình chọn hàng năm.

  • Danh mục tạp chí ISI/Scopus cảnh báo về chất lượng, không được nhận thưởng htrợ hoặc đầu theo chương trình nhóm Công bố quốc tế

+ Tạp chí trong danh mục Beallylist: https://beallslist.net/

+ Một số tạp chí ngoài danh mục Beallslist nhưng có “nghi ngờ và cảnh báo” về chất lượng, thời gian bình duyệt ngắn, tăng bất thường về số lượng trong mỗi issue, một số tác giả đăng trong các số liền nhau của cùng Volume, đăng nhiều bài trong một số.

– International Journal of Innovation, Creativity and Change, Nhà xuất bản: Primrose Hall Publishing Group, trang web: https://www.ijicc.net/

– Journal of Asian Finance, Economics and Business, Nhà xuất bản Korea Distribution Science Association (KODISA), trang web: https://www.jafeb.org/journal/intro.do?page=logo&journalSeq=3000171

Danh mục này được áp dụng kể từ năm 2021. Hàng năm, Viện nghiên cứu pháp luật phía Nam – SLRI sẽ thành lập Hội đồng thẩm định chất lượng tạp chí quốc tế để cập nhật danh mục này và Theo danh mục được Hội đồng Giáo sư ngành Luật công nhận vào thời điểm nghiệm thu đề tài tham khảo tại đây 14-DMTC HD Luat hoc nam 2021_0001 

CHÚ Ý:

* Mọi bài đăng trên tạp chí khoa học trong nước và quốc tế đều phải để tên:

  1. Tên tiếng việt: Viện nghiên cứu pháp luật phía Nam
  2. Tên tiếng anh: Southern Legal Research Institute
  3. Tên viết tắt: SLRI

Chúng tôi vẫn đảm bảo quyền tác giả của đề tài.

Trân trọng!

Nơi nhận:

  1. như trên.
  2. lưu tại vp

VIỆN TRƯỞNG

 đã ký

 ThS.Ls.NGUYỄN VĂN NAM