EnglishVietnamese
Trang chủ / Hội đồng khoa học / THÔNG BÁO VỀ VIỆC BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH CHẾ ĐỘ NHUẬN BÚT 2024

THÔNG BÁO VỀ VIỆC BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH CHẾ ĐỘ NHUẬN BÚT 2024

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH CHẾ ĐỘ NHUẬN BÚT ĐỐI VỚI CÁC TÁC GIẢ CÓ BÀI ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU

CỦA VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁP LUẬT PHÍA NAM – SLRI

Viện nghiên cứu pháp luật phía Nam – SLRI với mục tiêu gia nhập Hệ thống trích dẫn Quốc tế, nâng cao chất lượng các bài khoa học pháp lý và khuyến khích, động viên đối với các tác giả đăng bài trên Ấn phẩm, Tạp chí, Sách, Kỷ yếu của Viện nghiên cứu pháp luật phía Nam – SLRI, ngày 20 tháng 11 năm 2023, Viện trưởng Viện nghiên cứu pháp luật phía Nam – SLRI ban hành: “Quyết định chế độ nhuận bút đối với các tác giả có bài khoa học pháp lý xuất bản trên  Kỷ yếu của Viện nghiên cứu pháp luật phía Nam – SLRI ”.

Theo Quyết định trên, mức nhuận bút đối với từng nhóm tác giả được quy định như sau:

I – Tác giả là cán bộ, viên chức Viện nghiên cứu pháp luật phía Nam – SLRI và các thành viên thuộc Viện:

1/ Giáo sư chuyên ngành pháp lý: 8.000.000 đồng/ bài tiếng việt và 10.000.000 đồng/ bài tiếng Anh.

2/ Phó giáo sư chuyên ngành pháp lý: 6.000.000 đồng/ bài tiếng việt và 8.000.000 đồng/ bài tiếng Anh.

3/ Tiến sĩ chuyên ngành pháp lý: 4.000.000 đồng/ bài tiếng việt và 6.000.000 đồng/ bài tiếng Anh.

4/ Cán bộ, viên chức Viện: 1.000.000 đồng/bài tiếng Việt và 1.500.000 đồng/bài tiếng Anh.

5/ Bài viết phản biện: 1.500.000 đồng/bài tiếng Việt và 2.000.000 đồng/bài tiếng Anh

6/ Thạc si chuyên ngành luật:  500.000 đồng/bài tiếng Việt và 1.000.000 đồng/bài tiếng Anh.

II – Tác giả người Việt ở các đơn vị khác ngoài Viện nghiên cứu pháp luật phía Nam – SLRI:

1/ Giáo sư chuyên ngành pháp lý: 3.000.000 đồng/ bài tiếng việt và 5.000.000 đồng/ bài tiếng Anh.

2/ Phó giáo sư chuyên ngành pháp lý: 2.000.000 đồng/ bài tiếng việt và 3.000.000 đồng/ bài tiếng Anh.

3/ Tiến sĩ chuyên ngành pháp lý: 1.000.000 đồng/ bài tiếng việt và 2.000.000 đồng/ bài tiếng Anh.

4/ Bài viết phản biện: 1.000.000 đồng/bài tiếng Việt và 2.000.000 đồng/bài tiếng Anh

5/ Thạc si chuyên ngành luật:  500.000 đồng/bài tiếng Việt và 1.000.000 đồng/bài tiếng Anh.

III – Tác giả là người nước ngoài: 200USD/bài.

Lưu ý: Chế độ nhuận bút của Ấn phẩm, Tạp chí, Sách, Kỷ yếu của Viện nghiên cứu pháp luật phía Nam – SLRI không áp dụng đối với bài báo là sản phẩm của các đề tài khoa học pháp lý các cấp.

Viện trưởng

Viện nghiên cứu pháp luật phía Nam – SLRI

Trân trọng thông báo đến quý độc giả và nhà khoa học pháp lý được biết.